Съвет срещу природните бедствия в Бургас

В Бургас създадоха областен съвет за намаляване на риска от бедствия, който да подпомага губернатора в дейността му по организиране защитата на населението при бедствия в региона.

В състава на съвета ще влизат кметовете на общини, представители на общинските съвети, на държавните институции на регионално ниво, директорите на пожарна, полиция, агенция "Национална сигурност”, центърът за спешна медицинска помощ и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия. Целта на съвета е да осигури превенция при защита живота и здравето на населението и целостта на инфраструктурата.

„От нас зависи да превърнем новосъздадената структура в реално работещ и полезен за гражданите инструмент, а не в орган, който да функционира само на хартия. Важно е да обединим усилия и средства, за да извършим необходимите превантивни мерки, които да сведат риска от кризи до минимум, отколкото да се справяме с последствията на по-късен етап.

Разчитам на всеки един от вас да даде конкретни предложения, които ще помогнат да намалим риска от бедствия в област Бургас“, каза областният управител Вълчо Чолаков по време на среща с членовете на съвета. Той сподели част от дейностите, които Областна администрация провежда за превенция от бедствия, като почистване на критични речни участници, с помощта на лица лишени от свобода, кандидатстване по проекти за осигуряване на необходимата тежка техника, периодични проверки и наблюдение на рискови водни обекти. Чолаков отправи апел към присъстващите да увеличат обема на мероприятията, осигуряващи превенция.

По време на срещата стана ясно още, че с промените в Закона за защита при бедствия се регламентират до 15% от средствата от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи, за финансиране на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране. Предвижда се и разработването на програми и проекти за намаляване на риска от бедствия, провеждане на специализирани обучения, които да залегнат в програмите за предучилищно и училищно образование. Заложено е и създаването на доброволни формирования в общините с население до 20 000 души.

Сред задачите на новосформирания съвет са анализ и оценка на обстановката при бедствия, взимане на решения относно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, информиране на населението за развитието на бедствието, предприетите действия за неговото овладяване. Следващата среща на съвета ще е през октомври, когато ще бъдат представени най-критичните и рискови точки в областта и мерките, които се взимат за предотвратяване на кризи.

Източник: Burgasinfo.com

коментари

Напишете вашия коментар: