Монтана развива биоземеделие

Представяне на проекта за компостираща инсталация, с който Монтана ще кандидатства за финансиране с европейски средства, бе направено  в областния град. 
 
В срещата участваха кметът на общината Златко Живков, председателят на Обединение - "Монтана компостираща инсталация" - ДЗЗД Борислав Тафраджийки, инж. Георги Петков, който е разработил проекта и социологът Дочка Велкова. Стойността на проекта е над 6 милиона лева. “Този проект ще надгради това, което сме направили до момента. Той ще е най-големият ни екологичен проект за периода 2015 – 2020 г. С тази компостираща инсталация, след изграждането на депото за твърди битови отпадъци и сепаратора, се надяваме да удължим живота на депото, защото ще намалее това, което ще бъде подавано там” – коментира кметът Златко Живков.
 
В резултат от изпълнението на проекта за изграждане на компостираща инсталация ще има редица екологични, финансови и социални ползи за региона. Ще се осигури преработка на зелените отпадъци, вместо тяхното депониране, с което се изпълняват законови задължения на общината да намали значително количествата депонирани отпадъци. В съответствие с европейските и националните политики за управление на отпадъците, вместо да се изхвърлят, отпадъците ще се използват като ресурс.
 
Произведеният от инсталацията високачествен компост ще подпомогне развитието на биоземеделието в общината, ще се използва за ландшафтни дейности и озеленяване на различни общински проекти, както и за други  екологични цели – рекултивация и възстановяване на екологично нарушени терени. Експлоатационният срок на депото за битови отпадъци ще се удължи поради намалените годишни количества депонирани отпадъци, което означава по-малко средства от общината за изграждане на ново депо.
 
Ще намалят плащаните от общината и определени от държавата екотакси /отчисления към РИОСВ/ за депониране на всеки тон депонирани битови отпадъци, чийто размер нараства ежегодно и достига 95лв/тон до 2020 г. Ще се създадат нови работни места, които да обслужват експлоатацията на инсталацията и разделното събиране на отпадъците.
 
Източник: Дарик

коментари

Напишете вашия коментар: