Кирчо Димитров: Търсим инвестиции и финансово укрепване на община Сливен

Заместник председателят на Общинския съвет в Сливен, от СДС, пред  Демокрация днес

      Какво предстои да се приема в Общинския съвет?

Трябва да приемем преди всичко план за финансово оздравяване на община Сливен.Излезе доста информация в медиите,че община Сливен е една от най- задлъжнелите във финансово отношение и това налага  да се обърне към финансовото министерство за безлихвен заем в размер около 17 милиона лева в рамките на три години.Ако се изпълнява този оздравителен план,безлихвеният заем може да мине във вид на субсидия, тоест да не се възстановява.За неговото изпълнение са необходими доста рестриктивни мерки.Това ще даде отражение в социалната политика и върху  капиталовите разходи на общината. Това, което доведе до задлъжняване на общината е, че са направени нерационални разходи и са извършени капиталови разходи, за които не е осигурено финансиране. Правят се разходите авансово без да е осигурено финансиране и по този начин общината задлъжнява към доставчици и изпълнители и не е в състояние да се издължи на фирмите.Това ни принуждава да искаме този безлихвен заем. Надяваме се в най-скоро време Министерството на финансите да одобри този план, да го обсъдим и да бъде приет в Общинския съвет.

В близко време предстои да се приема и бюджетът на общината. Лично аз съм доста притеснен по отношение на приходната част на бюджета. Дали това, което е заложено, ще бъде изпълнено, защото досега винаги сме залагали някакви оптимистични бюджети,които не се изпълняват. И тази година е заложен 107 милиона бюджет на общината, а аз мисля, че едва ли ще надхвърли 70 милиона лева.Поне 20 процента, да не е и 30 процента, няма да бъде изпълнено.Предвид големите задължения на общината, за капиталови разходи ще разчитаме почти изцяло на това, което ще се предостави като трансфер от държавния бюджет.Знаем, че трансферите се движат някъде около 65 процента и 30 процента ще трябва да се изпълняват като приходи на общината, но то най-вече зависи от това,какво има да продава общината.Така че приходната част е доста застрашена. Да видим какво ще ни предложи кметът на общината и общинската администрация по отношение на бюджета и тогава вече можем по-подробно да коментираме.

Това,което ми прави впечатление по отношение на инвестиционната политика е, че доста забавяме нещата. През тези 8-9 месеца с инвестициите се движат тромаво, независимо от волята на всички общински съветници, които декларират, че ще помагат в инвестиционната политика. Почти няма инвестиции в града. При положение, че има такива огромни задължения, това ще доведе до отлив и на съществуващите инвестиции. Надявам се това да не се случи и наистина през 2017 г. да успеем повече инвестиции да привлечем в Сливен. Имам идея да поканим министър Лукарски да дойде на среща с бизнеса по отношение на проблемите и на разяснителна кампания за програмите,които предстоят до 2020 година.

За съжаление, в оздравителния финансов план се предвижда вдигането на такса смет с 17 процента на година,което за три години е 51 процента, с натрупването ще отиде някъде 60 процента. Тук ние ще се съберем вече групата на Реформаторския блок по какъв начин и дали ще подкрепим този план, защото това ще доведе до утежняване за гражданите на Сливен, за бизнеса с вдигането толкова много на такса смет. За мен тук закъсняваме много с районирането, може би по-правилния подход е да се районира и да се направи по-подробно разясняване на гражданите, за да бъдат те по-подготвени,а не в един момент да ги сюрпризираме с толкова висока такса смет.

По препоръка на Сметната палата ние в Общинския съвет стигнахме до извода, че заплатите на управителите на общинските дружества трябва да бъдат обвързани с резултатите от работата на дружествата. Има едни показатели, които трябва да бъдат изпълнени и на тази база ще се определя и заплатата.В зависимост от показателите заплатата  ще расте или ще намалява.Мисля,че е по-правилно, защото досега се сключваше договор с управителите на базата на 320 процента от средната заплата за дружеството и те имаха интерес да вдигат средната заплата за дружеството на база на минимални печалби,тоест в общината почти не влизаха никакви приходи.Мисля,че има разбиране на управителите и това би ги ангажирало да подобрят финансовите резултати на дружествата, а от там и дивидентите, които ще влязат в общината или пък ще останат във вид на капиталови разходи за самите дружества. Защото в голяма част от тези дружества през годините не им е правено ремонти на сградния фонд, така че мисля, че е взаимен интересът на общината и общинските дружества.

Друго важно,което предстои е да се приеме Наредба за безплатното паркиране на моторни превозни средства,това е така наречената синя зона.Сливен в тази посока изостава.Наредбата е изготвена,качена е на сайта на общината и предстои нейното обсъждане и приемане в Общинския  съвет. Целта на тази наредба е действително да се дисциплинират шофьорите, защото с нарастването на трафика и увеличаването на моторните превозни средства имаме безразборно движение и паркиране,което затруднява придвижването и това налага да се изгради синята зона. Надявам се по-бързо да се приеме наредбата,за да се подобри транспортния трафик в града.

Като общински съветници от Реформаторския блок и най-вече от СДС  с Пламен Крумов направихме предложение за управляващ ДКЦ 1 в град Сливен.Предишният управител информира Общинския съвет,че след изтичането на договора му си подава оставката и мястото се овакантява.Трябва да се проведе конкурс за управител, но преди това трябва да се назначи временно изпълняващ длъжността и ние предложихме д-р Тодор Ганчев, който е и председател на общинската организация на СДС. Предстои това предложение да се разгледа другата седмица пред комисиите и след това гласуване на следващата сесия на общинския съвет,която ще е в края на септември.

В работата на Общинския съвет може би ще влязат и други наредби за местните данъци и такси. Въвежда се нов патентен данък, който и на централно ниво се въвежда, но трябва да се приеме в град Сливен – той засяга таксиметровите превози.Имаше срещи с таксиметровите шофьори и фирмите, които извършват таксиметров превоз и се стигна до съгласуваност да бъде 400 лева на година.

Марина Петрова за Демокрация днес

коментари

Напишете вашия коментар: