Борисов: Икономиката се повиши с 3,5%

Премиерът Борисов се похвали с икономическия растеж на страната. Ето и точните думи, които той написа във фейсбук:

Световната банка завиши своите очаквания за икономическия ръст на България за изминалата година, както и за следващите две.

БВП на страната ни за 2016 г. се очаква да нарасне с 3,5%, което е с 1,3 процентни пункта повече спрямо предишната прогноза на организацията от месец юни.

Повишена е и прогнозната стойност за ръста на българската икономика през настоящата година с половин процент.

В своя регулярен доклад “Global Economic Prospects” Световната банка e причислила България към няколко групи от държави, като очакваният икономически ръст на страната ни за изминалата и настоящата година е по-голям от прогнозирания среден такъв за тези групи.

коментари

Напишете вашия коментар: