Warning: Missing argument 4 for site_header_print(), called in /var/www/html/advertise.php on line 4 and defined in /var/www/html/inc/site_output.php on line 71
Демокрация днес - Рекламна тарифа
Интернет издание | Вестник "Демокрация днес"

Рекламна тарифа
(валидна от 1 януари 2006г.)

Цени в лева за см2


Първа страница:
Черно-бяла - 10лв/см2
+ 1 цвят - 12лв/см2
4 цвята - 15лв/см2

Вътрешна страница:
черно-бяла - 0,80 лв/см2
+ 1 цвят - 1,00 лв/см2
4 цвята - 2,00 лв/см2

Последна страница:
черно-бяла - 4,00 лв/см2
+ 1 цвят - 6,00 лв/см2
4 цвята - 8,00 лв/см2


Първа страница на тематична секция – по договарянеФормат на рекламите

Векторен (PostScript) – EPS (Adobe Illustrator
v.8, в криви),. CDR (CorelDraw! v.11, в криви)
PDF (Adobe Acrobat v.4, с включени шрифтове);
Растерен – TIFF (резолюция >300 dpi)

Отстъпки за обем

4 публикации - 12%
8 публикации - 14%
16 публикации - 16%
32 публикации - 18%
52 публикации - 22%


Добавки

Горна половина на страницата - 25%
Соло позиция
(мин. обем ¼ цветна страница - 25%
Последна страница - 50%
Експресна поръчка
(след крайния срок за заявка) - 50%Забележки: Цените са без включен ДДС. Краен срок за заявка – 3 дни преди публикация.
Реклама в онлайн изданието на вестник „Демокрация днес”


Банери


1.Горе вдясно и вляво, до главата на онлайн изданието

234pix/60pix
- 300 лв./без ДДС за месец /150 лв. за две седмици/


2. Долу вдясно и вляво

- 100 лв/без ДДС за месец / 50 лв. за две седмици
250pix/250pix


3.Долу в центъра
300pix/70pix

- 200 лв./без ДДС за месец /100 лв. за две седмици/
Отстъпки:
1. За продължителност на рекламната кампания над 3 месеца – 10%
2. За продължителност на рекламната кампания над 6 месеца – 15%
3. За продължителност на рекламната кампания над 12 месеца – 20%
4. За рекламни агенции – 20%


Друг вид реклама:
Рекламни услуги, незасегнати в тази тарифа (реклама чрез журналистическа публикация, спонсорирана рубрика, тематична страница), както и предложения за друг вид делово сътрудничество, се договарят конкретно.


Статистика на рекламната кампания:
Всеки рекламодател получава код и парола за онлайн статистика на импресиите и кликовете. Така Вие ще имате възможност да следите ежедневно ефекта от рекламната кампания върху бизнеса Ви.
Връзки