Стоянова: Популярните каси са незаконни, държавата няма как да ги регулира

Менда Стоянова призна: „Държавата няма инструмент да върне парите на потърпевшите от дупнишката популярна каса.“

Бюджетното острие на ГЕРБ зададе(и отговори) два въпроса – към нея самата и колегите в парламента:

1.     Има ли какво да направим, така че да не се получава подобна ситуация?

2.     При сегашната нормативна уредба – има ли държавен орган, който системно да упражнява контрол и надзор над дейността на популярните каси?

Трудно ми е да отговоря. Трябва да има дискусия по темата.

Според нея: „Взаимоспомагателните каси съществуват по нормативния акт за кооперациите. Тоест регистрацията им не е незаконна.

Проблемът е, че наименованието на дупнишката популярна каса подвежда – защото те нямат право да дублират дейността на банките и финансовите институции, които са регистрирани по съответния ред.“

Менда Стоянова е категорична: „В случая имаме класическа измама. Те няма как да бъдат предотвратени със законови методи. Поне докато има измамници или подведени от тях.

Депутатът от ГЕРБ се обърна към ужилените граждани с неприятна за тях констатация: „Няма кой системно да наблюдава тези каси. Защото това е измама. Няма как системно да бъде наблюдавана измама.

Сключените от тях договори са незаконни. Няма институция, която да проверява всичко. Всеки си носи отговорността.“

Цветан Димитров за Демокрация днес

коментари

Напишете вашия коментар: