Район Сливен

Кирчо Димитров: Търсим инвестиции и финансово укрепване на община Сливен