Район Перник

Христиан Даскалов: Кой (ще) е виновен за фалита на Перник?