Район Кърджали

15 септември винаги е бил празник за България