Лукарски: Работим за повишаване на азерските инвестиции у нас

„Азербайджан e важен, традиционен икономически партньор на България, с който желаем да развиваме всестранно, дългосрочно и взаимноизгодно сътрудничество.  Приятелските отношения и сътрудничеството между нашите страни са дългогодишни и традиционни“,разкри Божидар Лукарски, министър на икономиката в кабинета „Борисов-2“

Лукарски допълни, че въпреки изминалият дълъг период от третото заседания на Междуправителствената комисия, отношенията между двете страни през изминалите години са поддържали високо ниво и активност.

„Нашето желание и стремеж са насочени към увеличаване и диверсифициране на двустранния стокообмен, както и привличане на повече азербайджански инвестиции в България. Очаквам решенията от заседанието на Междуправителствената комисия да дадат тласък за положително развитие в този смисъл“, оптимист е лидерът на СДС.

Съпредседателят и министър на транспорта на Азербайджан Зия Мамедов заяви, че Азербайджан придава особено значение на търговските отношения с България и отбеляза, че стокообменът и структурата на взаимните доставки са сравнително ограничени и не отразяват производствения и експортния им потенциал. „Азербайджан е най-динамично развиващата се държава в региона, функционират 7 нефтопровода и газопровода, развиват се и нови проекти. Отбелязва се ръст в селското стопанство, туризъм и транспорт“, поясни той.

Беше изразена заинтересованост за предприемането на необходимите мерки за увеличаване на стокообмена между двете страни. Българският икономически министър изрази готовност Министерство на икономиката да окаже необходимото съдействие чрез участие в търговски изложения, организиране на бизнес форуми, презентации на експортния потенциал.

Министър Лукарски очерта също така възможните области за икономическо сътрудничество като: технологични линии за преработка на плодове и зеленчуци, медикаменти, електрически акумулатори, медицински и козметични продукти и изделия и др. „Разчитаме на подкрепа от страна на азербайджанското правителство за поощряване и насърчаване на вноса на български стоки и услуги в Азербайджан“, подчерта той.

Азербайджанската страна също предложи осъществяване на износ на продукти на нефтената и химическата промишленост, селскостопански продукти, включително вина, растителни масла, чай, тютюн, плодове, зеленчуци, сокове, продукти от преработени плодове и зеленчуци и други стоки.

България и Азербайджан се ангажираха да обменят опит и практики в областта на привличането на чуждестранни инвестиции, с помощта на създадените индустриални зони и технологични паркова, като „Научен и технически център“ към „Сумгаитски химичен промишлен парк“, „София Тех Парк“ и българската „Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ). „Национална компания индустриални зони“ изрази готовност за установяване на преки контакти с азербайджански компании, заинтересовани от установяването на производствени и логистични мощности в България.

Съществен потенциал за развитие на двустранното ни сътрудничество съществува в още много области като енергетиката, строителството, туризма, селското стопанство.

Източник: Министерство на икономиката на Р. България

коментари

Напишете вашия коментар: