България е трета в света дестинация за инвестиции

"Машиностроенето с растеж от 10% на годишна база!" 
 
Тази статистика съобщи министърът на икономиката Божидар Лукарски. Той взе участие в дикусия, посветена на машиностроителната индустрия. 
 
Публикуваме цялото му изказване, което той направи в рамките на организирания от в-к "24 часа" форум:
 
"Развитието на машиностроителния сектор е от голяма важност за българската икономика по отношение повишаването на добавената стойност, подобряване на външнотърговския баланс и на заетостта. 
 
България е страна с традиции в машиностроителното производство. Изминалата година беше добра за цялата българска икономика и в частност за машиностроителния сектор. През 2015 г. в сектора се произведе 5% от обема на индустриалното производство в страната и създаде около 7.6% от добавената стойност в индустрията. Индексът на промишленото производство и този на оборота в бранша през 2015 г. се повишават съответно с 0.8% и 4%. Произведената продукция от предприятията от машиностроителния сектор е на обща стойност 2.47 млрд. лв. През 2015 г. оборотът на външните пазари на производството на машини възлиза на 1.83 млрд. лв. и постига увеличение с 3%. На вътрешния пазар секторът е реализирал продукция за 841 млн. лв., като увеличението е 4%. За последните 7 години машиностроенето отбелязва и значително увеличение на експорта 
 
За периода 2008-2015 г. износът на машини от България нарасна с цели 64%. Само за 2015 г. износът на продукция в сектора е нараснал с 4.1% и заема 7% от общия експорт на страната. Съживяването на производството в сектора се отрази върху динамиката на вноса, който през 2015 г. нарасна с 6%. Делът на вноса на машини възлиза на 9.3% от общия внос в страната. динамиката. С удовлетворение бих искал да Ви благодаря и да Ви поздравя за постигането на тези отлични резултати. 
 
От страна на Министерство на икономиката секторът може да разчита на партньорство и подкрепа. Основните насоки, по които работим са за насърчаване на инвестициите в научноизследователска дейност, както публични, така и частни, подобряване на бизнес и иновационната среда, както и осигуряването на висококвалифицирани кадри в съответствие с нуждите на бизнеса чрез въвеждане на модела на дуално обучение, за напредъка по което разчитам да ви информират колегите от Министерство на образованието. За всички ни е ясно, че постоянното внедряване на нови технологии и иновативни продукти е задължително условие за подобряване на конкурентоспособността, повишаване производителността и доходите. Това важи с особена сила за индустрията. 
 
От миналата година е факт и Иновационната стратегия за интелигентна специализация, която е определила секторите с най-голям потенциал за развитие на иновациите в България, сред които е и машиностроителния сектор. Уверен съм, че иновациите, образованието и научните изследвания имат огромен потенциал да бъдат полезни на индустрията и са движеща сила за нейното развитие. Призовавам бизнеса да бъда по-активен в тази посока, да влага повече средства в развойна дейност, защото това е ключ към успеха! Като особено динамично развиващ се сектор от машиностроенето през последните години бих откроил автомобилното производство. 
 
Той привлича значителни чуждестранни инвестиции в България, разполага с голям потенциал за развитие на експорта, заетостта и регионалната икономическа активност. Показателно е, че само за периода януари 2004 г. – октомври 2016 г. по ЗНИ са сертифицирани дванадесет проекта в автомобилостроенето с общ размер на инвестициите от 654.8 млн. лв. и предвиждащи разкриване на над 7130 нови работни места. Шест от проектите са завършени, пет са в процес на изпълнение и един е с завършен първи етап. Много добра референция за условията за инвестиции в България е отреденото ни трето място в световен мащаб за най-добра дестинация за инвестиции в производството на консултантската компания Cushman&Wakefield (Manufacturing Index 2015). В топ 10 България изпреварва Литва (5 място) и Естония (6 място). 
 
Друг отрасъл, който отбелязва значителен ръст на продукцията и износа е отбранителната индустрия. Министерството на икономиката се стреми да поддържа постоянен диалог и партньорство с дружествата от сектора, оценявайки значението й за сигурността и отбраната и за икономиката на страната ни. През последните две години реализираният износ и производство на продукти, свързани с отбраната от български дружества отбелязват ръст от над 60%. Основни фактори за тези резултати са по-активната и гъвкава маркетингова политика на дружествата и разширяването на кръга на потенциалните купувачи, активизиране на сътрудничеството с традиционните партньори, доказаното качеството на произвежданата продукция и разработването и производството на нови и конкурентноспособни продукти. 
 
Всички тези факти говорят за доброто развитие и резултати на машиностроителния бранш. Разбира се, съществуват и проблеми и затова е необходимо да продължим диалога и дискусии като настоящата са много полезни. Благодаря още веднъж на организаторите в лицето на в. 24 часа и списание BG Иноватор, тази инициатива е важна и вярвам, че ще доведе до позитивни резултати!"
 
Източник: "24 часа"

коментари

Напишете вашия коментар: