Божидар Лукарски: Инвестициите растат, развиваме икономика на знанието

През последните години се наблюдава устойчива тенденция за утвърждаване на България сред водещите страни в международните класации за привлекателност като аутсорсинг дестинация“, посочи икономическият министър. 
 
Той допълни, че също толкова важен е и фактът, че проектите се осъществяват във високотехнологичен сектор, какъвто е бизнес аутсорсингът. „Приоритет в работата ни е насърчаването именно на високотехнологични производства и интензивни на знание услуги“, допълни Лукарски.
 
По думите на Божидар Лукарски позитивното отношение на инвеститорите към България намира ясно изражение в силно повишените нива на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната. През 2015 г. е отчетен най-високият размер на ПЧИ след 2009 г. на стойност близо 1.6 млрд. евро.
 
По данни на Евростат, България е на първо място по приток на преки чуждестранни инвестиции като дял от БВП за 2015 г. сред всички страни в региона от Централна и Източна Европа. У нас този дял е 3.6%, с което изпреварваме Словения, Чехия и Сърбия, както и балтийските републики.
 
Значително увеличение се наблюдава и в предвидените в сертифицираните по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) нови работни места. За първите шест месеца на 2016 г. сертифицираните по ЗНИ проекти предвиждат разкриването на 2000 работни места, което е с 700 повече спрямо цялата 2015 г.
 

коментари

Напишете вашия коментар: